Hotline: 0377412116
Zalo

HỢP TÁC XÃ HOÀI ĐỨC - ĐỒNG HÀNH VỚI NÔNG NGHIỆP SẠCH

  • 4249020196364120.png

Sáng tạo - Tận tâm - Chuyên nghiệp

HỢP TÁC XÃ HOÀI ĐỨC - ĐỒNG HÀNH VỚI NÔNG NGHIỆP SẠCH

Hợp tác xã Hoài Đức - Đức Linh - Bình Thuận

Sản phẩm - Dịch vụ

HỢP TÁC XÃ HOÀI ĐỨC - ĐỒNG HÀNH VỚI NÔNG NGHIỆP SẠCH

Tư vấn sản xuất

Tạo ra sản phẩm đạt chuẩn trong nước và quốc tế.

Truy xuất nguồn gốc

Thông tin minh bạch, chính xác và kiểm soát từ gốc.

Quản trị thương hiệu

Tư vấn thiết kế, xây dựng và phát triển thương hiệu.

Liên kết thị trường

Giới thiệu,liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm đạt chuẩn.

Tin tức & Sự kiện

HỢP TÁC XÃ HOÀI ĐỨC - ĐỒNG HÀNH VỚI NÔNG NGHIỆP SẠCH

Lượt xem:

Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường